Intake

Trig-R start met een intake omdat wij van elke kandidaat graag willen weten wat haar of zijn wensen en ambities zijn. Wij werken niet met standaard vragenlijsten omdat wij van mening zijn dat een gesprek met een professional in een natuurlijke “flow” moet plaatsvinden. De standaard vragen passeren de revue zo op een ontspannen en meer natuurlijke manier wat voor zowel de professional als de consultant als prettig wordt ervaren. Deze informatie, de arbeidsvoorwaarden en carrière wensen worden samengevat in een verslag.

Introductie

Tijdens de intake heeft de professional duidelijk aangegeven naar wat voor functie en werkomgeving zijn of haar voorkeur uitgaat. Deze informatie zullen wij aan u voorleggen en u bepaalt aan de hand hiervan of u voldoende aanknopingspunten ziet voor een oriënterend gesprek.

Kennismaking professional

Als u interesse heeft in een kennismakingsgesprek met de professional, dan plannen wij een afspraak in met u en de professional. Wij werken op basis van discretie; de naam van de professional en de namen van de huidige werkgever blijft anoniem. Wanneer de afspraak definitief gepland is sturen wij u bevestigingsmail met de voor en achternaam van de professional.

Het vervolg

Na het oriënterend gesprek evalueert u het gesprek met een onze consultant die gespecialiseerd is in de desbetreffende dicsipline. Tijdens deze evaluatie worden de eventueel verder te nemen stappen afgestemd. Indien gewenst en in overleg met u, kan aan de professional gevraagd worden deel te nemen aan een assessment. Om het proces te versnellen mag u, als er een tweede gesprek gaat plaatsvinden, deze rechtsreeks inplannen met de professional en wij horen dit naderhand.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over onze procedure, neem dan contact op!

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

SNEL ZOEKEN